TARKKA.
TARKEMPI.
RECURE.

Toimitamme korjausrakentamisen ja tilamuutosten tarpeisiin
täsmällisiä, mittatarkkoja lähtötietoaineistoja.

Olemme asiantuntijoita siinä, miten tarkkuudella saavutetaan
taloudellista kilpailukykyä.

Osaamisemme on mitattavissa. Myös rahallisesti.

huone

RECURE


Saneerauskohteissa suunnittelun lähtötietoaineiston tarkkuus on kriittinen tekijä hankkeen onnistumisen kannalta.
Suunnittelun pohjana käytetyt epätarkat tai virheelliset tiedot voivat rakennusvaiheessa aiheuttaa huomattavia
kustannuksia, jotka ennakoimattomina voivat murentaa koko projektin kannattavuuden.

RECURE:n tarjoaman, kilpailijoiden tarjontaa tarkemman mittaamisen tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon
tueksi siten, että jo suunnitteluvaiheessa ennen konkreettisen rakentamisen aloittamista voidaan syntyvät kustannukset
määrittää mittatiedon avulla oikein. Ei melkein, vaan täsmällisesti.

Mittauksen tuloksena syntyvä aineisto toimitetaan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaisessa tiedostomuodossa, esim. E75.

Asiakkaitamme ovat mm. kiinteistön omistajat, arkkitehdit, urakoitsijat, suunnittelijat, suurien tilojen käyttäjät, taloyhtiöt ja vakuutusyhtiöt.